Paslaugos užsakymas

Reikalavimai institucijai

  • Naudotis LITNET TCS paslauga gali visos švietimo ir mokslo ir/arba nepelno siekiančios institucijos, prijungtos prie LITNET kompiuterių tinklo
  • Paslaugai registruojamos tik oficialiai Lietuvos Respublikoje registruotos institucijos.

Registravimo tvarka

  1. Institucija, pageidaujanti naudotis LITNET TCS paslauga, turi užpildyti paslaugos užsakymo formą ir originalą paprastu paštu išsiųsti LITNET TCS operatoriui
    • užsakymo formą turi patvirtinti (parašu ir antspaudu) oficialus institucijos atstovas.
    • į užsakymo formą būtina įrašyti vieną įgaliotą administratorių,  Nenurodykite bendrojo naudojimo, grupinio susirašinėjimo el. pašto adresų.
    • Dėmesio: užsakymo formos PDF dokumentas turi užpildomus laukus. Rekomenduojame atidaryti PDF failą naudojant Adobe Acrobat Reader programa.
  2. LITNET TCS operatorius užregistruoja instituciją  Sectigo SCM portale bei inicijuoja institucijos validavimo procesą ir sukuria paskyrą institucijos administratoriu Sectigo portale.

Kilus klausimams kreipkitės į LITNET TCS operatorių.

 

KTU

KUSUVDUVGTUVU