Paslaugos užsakymas

Reikalavimai institucijai

 • Naudotis LITNET TCS paslauga gali visos institucijos, kurios prijungtos prie LITNET kompiuterių tinklo bei yra švietimo ir mokslo ir/arba nepelno siekiančios organizacijos.
 • Paslaugai registruojamos tik oficialiai Lietuvos Respublikoje registruotos institucijos.

Registravimo tvarka

 1. Institucija, pageidaujanti naudotis LITNET TCS paslauga, turi užpildyti paslaugos užsakymo formą ir originalą paprastu paštu išsiųsti LITNET TCS operatoriui
  • užsakymo formą turi patvirtinti (parašu ir antspaudu) oficialus institucijos atstovas.
  • į užsakymo formą būtina įrašyti bent vieną įgaliotą administratorių. Jei administratoriaus el.pašto adresas anksčiau jau buvo registruotas DigiCert portale, formoje įrašykite kitą, anksčiau tam nenaudotą el.pašto adresą. Nenurodykite bendrojo naudojimo, grupinio susirašinėjimo el. pašto adresų.
  • Dėmesio: užsakymo formos PDF dokumentas turi užpildomus laukus. Rekomenduojame atidaryti PDF failą naudojant Adobe Acrobat Reader programa.
 2. LITNET TCS operatorius užregistruoja instituciją ir sukuria paskyrą administratoriui(-iams) DigiCert portale.
 3. Administratoriai, gavę DigiCert portalo pranešimą elektroniniu laišku, privalo užsiregistruoti portale. Atlikę registraciją gali pradėti naudotis paslauga.

Kilus klausimams kreipkitės į LITNET TCS operatorių.

 

KTU

KUSUVDUVGTUVU