LITNET TCS paslaugos paskirtis – suteikti galimybę LITNET tinklo naudotojams gauti skaitmeninius sertifikatus, patvirtintus pripažintų įgaliotųjų sertifikavimo tarnybų.

Plačiau...

Apie TCS

.

Apie paslaugą

Sertifikatai - specialūs skaitmeniniai objektai, naudojami identifikuoti bendraujančias šalis (naudotoją ir serverį). Sertifikato savininko duomenų patikimumą patvirtina viešai pripažintos įgaliotosios sertifikavimo tarnybos, kurios atsakingai patvirtina skaitmeninių sertifikatų turėtojų tapatybę.

LITNET dalyvauja GÉANT asociacijos vykdomame projekte TCS (Trusted Certificate Service) ir teikia TCS sertifikatų išdavimo paslaugą Lietuvos švietimo ir mokslo institucijoms. LITNET TCS paslaugos paskirtis – suteikti galimybę LITNET tinklo naudotojams gauti skaitmeninius sertifikatus, patvirtintus pripažintų įgaliotųjų sertifikavimo tarnybų. Paslaugos naudotojai gali gauti serverių, programinio kodo bei asmens sertifikatus.

LITNET TCS išduodamų sertifikatų privalumai

  • Pasaulinis sertifikatų pripažinimas (pvz. nerodomi perspėjimai naršyklėje)
  • LITNET naudotojams TCS sertifikatai yra nemokami
  • LITNET TCS patvirtinti naudotojai gali gauti neribotą sertifikatų kiekį
  • Sertifikatų galiojimo laikas: nuo 1 iki 3 metų.

LITNET infrastruktūrą valdo techniniai centrai

KTUKUSUVDUVGTUVU