Kurį sertifikato formatą pasirinkti?

Informaciniame laiške, kurį gaunate išdavus sertifikatą, yra pateikiamos 5 nuorodos į skirtingus sertifikato formatus.

Kurį sertifikato formatą reiktų pasirinkti?

 certs

KTU

KUVDUVGTUVU