Klaida "Anchor Certificate address details are different"?

Ką daryti jei užsakant sertifikatą gaunamas klaidos pranešimas "Anchor Certificate address details are different"?

Dažniausiai pranešimas gaunamas kai informacija, pateikta sertifikato prašyme (CSR) nesutampa su informacija, kuri buvo nurodyta registruojant organizaciją Sectigo SCM portale (pvz. gali nesutapti L/State reikšme ar organizacijos pavadinimas skirtis bent vienu simboliu).

Gavus čia klaidą, pasitikrinkite informaciją esančią CSR config faile. Galite config faile palikti tik C  (Country) ir CN (Canonical name) reikšmes, visa kita informacija (organizacija, adresas) bus paimama iš Sectigo.

Daugiau informacijos apie šią klaidą Sectigo

Naudingus įrankius pasitikrinto CSR ir kitus rasite portale https://ssltool.com/index.php

KTU

KUVDUVGTUVU